Autoriõigused

Palun austa autori õigusi oma loomingule. Autoriõiguse seadus on vajalik disainerite ja kunstnike tööde ning toimetuleku kaitseks.

Tänan sind!

SUL ON LUBA MÜÜA VALMISTEHTUD ESEMEID

Sul on lubatud müüa valmis esemeid, kuid palun arvesta järgnevaga:

  • Müüa võib vaid tooteid, mis on sinu enda (õpetuse ostja) käega valmistatud.
  • Toote kirjeldus peab sisaldama viidet autorile ja kodulehele – Mustri autor Kairi Mölder, www.kairidesign.com
  • Toodet müües võid kasutada vaid omaenda fotosid.

SUL EI OLE LUBATUD MÜÜA ÕPETUST

Õpetuste müümine ja jagamine on rangelt keelatud.

Õpetusi ei ole lubatud muuta, tõlkida ega levitada paberkandjal või elektrooniliselt.
Autorikaitse alla kuuluvad ka kõik kodulehel olevad fotod ja tekstid, mida ei tohi ilma autori loata kasutada.

You were not leaving your cart just like that, right?

Enter your details below to save your shopping cart for later. And, who knows, maybe we will even send you a sweet discount code :)